Kalender


Delad kalender för högskolepedagogisk utveckling i hela Sverige. Målgruppen är pedagogiska utvecklare, IT- och IKT-pedagoger, lärare, chefer och alla med intresse för området pedagogisk utveckling.

Kommande evenemang