Om oss


Högskolepedagogik.se är en fortsättning på det högskolepedagogiska lyft som UHR genomförde 2022/2023. Syftet är att sprida information och goda exempel hur lärosäten arbetar med högskolepedagogisk utveckling och erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer på nationell nivå.

Bakom Högskolepedagogik.se står ”Redaktionsrådet” som består av representanter från nätverk inom svensk högre utbildning. ITHU har huvudansvar att samordna rådet och driva sajten.

Include

ITHU

SFS

SUHF

SVERD

Swednet

Kontakt
Webbsamordnaren nås via mail: Johani.Karonen[a]his.se

Frågor om inspelning och tillgång till presentationsbilder och åhörarkopior hänvisas till kontaktpersonen för varje arrangemang.