Resursbanken


Aktiviteter som går att dra nytta av i efterhand läggs i Resursbanken på UHR som under fortsättningsperioden förvaltas av SVERD.

Grundprinciper för Högskolepedagogik.se är att inspelningar av webinarer, temacaféer osv. läggs på aktivitetens evenemangspost i kalendern. För att de ska hamna i Resursbanken behöver ett tipsformulär fyllas i och det görs primärt av arrangemangets kontaktperson. När det är ifyllt och har granskats av SVERD:s redaktionsgrupp blir det synligt i resursbanken.

Gå till Resursbanken på UHR (extern länk)

Gå till Resursbankens tipsformulär (extern länk)