Grupparbete och gruppdynamik

Zoom – registrera dig för att få länk

Detta Temacafé syftar till att du som högskolepedagogisk utvecklare och lärare ska få inblick kring handledning av studenter i effektiva och kreativa grupparbeten. Många studenter får under sin utbildning vara med om grupparbeten utan styrning eller stöd och för det mesta förväntar sig läraren att grupperna trots detta fungerar bra. Geir Gunnlaugsson blir först intervjuad […]