Temacafé om det pedagogiska värdet av att göra podd

Zoom – registrera dig för att få länk

I det här temacafét kommer några medverkande poddskapare att inrikta sig på frågor kring poddar och dess värde ur en högskolepedagogisk synvinkel. Varför vill ett lärosäte eller en lärare skapa en podd? Vad används podden till? Hur ser poddfloran ut idag på det högskolepedagogiska området? Hur jobbar vi för att skapa podden?   Medverkande Emelie […]