Etikett: studentkår

  • Rapportsläpp: Högskolepedagogik – Vad tycker studentkårerna?

    Rapport: https://sfs.se/ny-rapport-hogskolepedagogik-vad-tycker-studentkarerna/ Inspelat webinarium: https://www.facebook.com/watch/?v=925004825668167 Hur ser Sveriges studentkårer på högskolepedagogik? Vilka aspekter av pedagogiken uppfattas som mest betydelsefulla för studenters lärande, och hur kan den nuvarande pedagogiken stärkas för att […]