Etikett: Uppsala

  • Grupparbete och gruppdynamik

    Detta Temacafé syftar till att du som högskolepedagogisk utvecklare och lärare ska få inblick kring handledning av studenter i effektiva och kreativa grupparbeten. Många studenter får under sin utbildning vara […]